ลุงใจดี

60 ปี The Youngsters เสียงดนตรีที่รักของลุงใจดี | ลุงใจดี...มีเรื่องเล่า EP.60

เรื่องโดย  : วิธวินท์ ไตรพิศ
คอลัมน์ Online : ลุงใจดี (บก.ออนไลน์)
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/online/469446