สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม (บก. ออนไลน์)

เริ่มแล้ว ! รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย นำร่องสายสีม่วง-สีแดง

เรื่องโดย  : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ,อินเตอร์เนท
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม (บก. ออนไลน์)
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/online/467930