ระหว่างเพื่อน

ความคิดอิสระ...โดยไก่อ่อน (ระหว่างเพื่อน): ทักษิณ-ปูติน

เรื่องโดย  : ไก่อ่อน
คอลัมน์ Online : ระหว่างเพื่อน (บก. ออนไลน์)
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/online/469687
พิสูจน์อักษร โดย : ธนธรณ์ โอฬาริกสกุล